"Неделник", Радио Видин, репортаж от представянето на "Северозападен романь"

radio vidin

Може да чуете аудио файл от предаването "Неделник" от 22 февруари 2015 г. тук.